dr Dariusz Kasztelan

E-mail: dariusz.kasztelan@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6060
Numer pokoju: 257

adiunkt

Specjalność:

 • Modelowanie systemów wodonośnych
 • Mapy hydrogeologiczne
 • Specjalistyczna pracownia komputerowa
 • Bazy danych Oracle
 • Zbiorniki retencyjne Polski i świata
 • Techniki komputerowe w geologii
 • Hydrogeologia

KasztelanD

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe: Modelowanie numeryczne systemów wodonośnych

 • Zbiorniki retencyjne
 • Zastosowanie techniki komputerowych w badaniach geologicznych
 • Kartografia geologiczna
 • Bazy danych

 

Artykuły

 

Granty projekty badawcze