dr Marek Rasała

E-mail: mrasala@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6059
Numer pokoju: 262

Stanowisko: adiunkt

Specjalność:

 • Hydrogeochemia
 • Wody mineralne, termalne i lecznicze
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne i studnie
 • Hydrogeologia kopalniana
 • Górnictwo i wiertnictwo
 • Ujęcia wód podziemnych

m_rasala
 
 
 
 

Zainteresowania naukowe:

 • hydrodynamika i hydrogeochemia rejonów wysadów solnych
 • górnictwo złóż soli
 • wody lecznicze i termalne
 • ochrona środowiska geologicznego
 • ośrodki szczelinowo-krasowe

 

Streszczenia
Artykuły