dr Piotr Hermanowski

E-mail: piotr.hermanowski@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6056
Numer pokoju: 264

Stanowisko: adiunkt

Przedmioty:

  • Dynamika wód podziemnych
  • Hydrogeologia szczegółowa
  • Gospodarka zasobami wodnymi

Piotr Hermanowski

Zainteresowania naukowe:

  • numeryczne modelowanie hydrogeologiczne
  • drenaż subglacjalny
  • geologia czwartorzędu
  • geologia i geomorfologia glacjalna
Abstrakty
Artykuły