prof. dr hab. Jan Przybyłek

E-mail: janex@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6053
Numer pokoju: 261B

profesor zwyczajny

Specjalność:

  • Gospodarowanie zasobami wód podziemnych w rejonie wodnym
  • Zasoby wód podziemnych
  • Ujęcia wód podziemnych

Przybylek

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

  • Metodyka badań hydrogeologicznych „in situ” (próbne pompowania, monitoring stanów i temperatury wód podziemnych w dolinach rzecznych)
  • Modelowanie matematyczne procesów hydrogeologicznych
  • Wpływ eksploatacji dużych ujęć wody na środowisko przyrodnicze
  • Odwodnienia odkrywek górniczych i ich skutki środowiskowe
  • Hydrogeologia Sahary i procesy jej pustynnienia

 

Artykuły